Simple internet for dhamma activities

พรุ่งนี้ ( ๓๑ ส.ค. ๕๓ ) ได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายถวายความรู้ให้กับพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คราวนี้เป็นที่วิทยาเขต ( ห้องเรียน ) ที่วัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม

ข่าวทราบมาว่าพระนิสิตคราวนี้ไม่ใช้พระหนุ่มๆ หรือพระนิสิตนานาชาติเหมือนเช่นเคย แต่เป็นระดับพระสังฆาธิการ คือเป็นเจ้าอาวาสทั้งนั้น วิชาที่ไปบรรยายก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ถ้าจำไม่ผิดคิดว่าชื่อวิชา English for Management อะไรสักอย่าง

อาจารย์ประจำวิชาได้นิมนต์ให้ไปบรรยายถวายความรู้ในเรื่องของ Internet แบบเบื้องต้นๆ แต่เป็นภาษาอังกฤษ

สามารถดาวน์โหลดสไลด์ที่ใช้บรรยายได้จาก slideshare นี้เลยครับ