กุศลกรรมและอกุศลกรรมบนโลกอินเทอร์เน็ต

ใช้บรรยาย ในรายวิชาสังคมในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นักศึกษา และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊ก Download เหนือสไลด์ได้เลยครับ