การสร้างบทความบนเว็บไซต์ ( iGetWeb.com )

การสร้างบทความด้วยระบบ wysiwyg ( What you see is what you get. ) หรือ editor ของ igetweb.com แต่สามารถใช้กับเว็บไซต์ หรือ เว็บบล็อก อื่น ๆ ที่ติดตั้ง wysiwyg แบบเดียวกัน

หรือย่างน้อย ก็หลักการเดียวกัน ( เหมาะสำหรับมือใหม่เท่านั้น มือเก่า มือเก๋า คงทำเป็นหมดทุกคนแล้วนะครับ )