เลิกก่ออาชญากรรมกันเถิด

ใช้บรรยาย ในรายวิชาสังคมในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นักศึกษา และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊ก Download เหนือสไลด์

ชุดนี้จะนำเสนอ Freeware / Open Source ที่สามารถใช้ทดแทน Commercial Ware ดังๆ ได้เป็นอย่างดี