Robots!!!


ภาพครึ่งบนเป็นภาพจากข่าวไทยรัฐวันนี้ ( ๒๐ มิ.ย. ๕๕) ที่สถาบันแห่งหนึ่งนำหุ่นยนต์ตักบาตรมาแสดง ส่วนภาพครึ่งล่างเป็นหุ่นยนต์รับบาตรของวัดแห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยา

น่าจะจัดให้มาพบกันนะครับ ^_^

บุญรักษาครับ

ป.ล. อย่างนี้ต้องให้พรเป็นภาษาไบนารี่ 01000010 01101100 01100101 01110011 01110011 00100000 01111001 01101111 01110101 00001101 00001010