ตั้ง Password ยากๆ ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนายก

วันนี้บนทวิตเตอร์ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีข้อความแปลกๆ โจมตีตัวเองและรัฐบาลของตน ซึ่งปรากฏแน่ชัดแล้วว่าทวิตเตอร์ของนายกฯ ถูกเจาะ ( hack )

Twitter นายกปู 02-10-54
โดยมีคำยืนยันจากทีมงานนายกฯ ว่าถูกเจาะแน่นอน ประกาศออกมาทาง Facebook Page ของนายกฯ ยิ่งลักษณ์

Facebook Page นายกปู 02-10-54

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเจาะบัญชีทวิตเตอร์นายกครั้งนี้นั้น ไม่ได้ทำโดยใช้เทคนิกชั้นสูง แต่เป็นการเดาสุ่ม Password ซึ่งเป็นความคิดที่ตรงกับของ อ.ศุภเดช จากรายการแบไต๋

Tweet ของ อ.ศุภเดช
 ที่นำมาเขียนในที่นี้ก็เพราะอยากบอกให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังในการตั้ง Password หรือรหัสผ่าน ให้รัดกุมสำหรับทุกๆ บริการ ข้าพเจ้าได้รับเมลขยะจากญาติโยมที่ถูกเจาะอีเมลเป็นประจำ เพราะบางคนตั้งรหัสผ่านง่ายไปหน่อย

ตั้ง Password ยากๆ ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนายก